Welcome Sisters, Brothers, Mothers and Fathers who join this blog. All Love!

We started Agnihotra Homa Therapy 1978. We have been doing Homa Farming in the Middle East and lecture on our personal experiences in Europe and Asia. Most impressive experience with this Technology was the miraculous healings we experienced on us,on our children, family members, friends and neigbours. On our farm we only used Agnihotra ash powder, Agnihotra Ash water solution and of course the regular performance of Agnihotra as well as other Homa Fires.Wonderful how easy this process is. Not much education required. It's simple and easy applicable in everyones busy life, because it just takes 5 to 10 minutes of our time, depend on the experience. We invite you: "Come join us and heal the world. God bless you."(Please note: articles published may not be of our opinion, but for the sake of comunication, education, exchange and discussion papers are posted here).

Donnerstag, 13. Mai 2010

Homa Terapi in Turkey


HOMA TERAPİ; MODERN DÜNYANIN SORUNLARINA VEDİK ÇÖZÜMLER

Reiner Szcypior*

Homa Terapi bilimi, kadim Veda bilgilerine dayanır. Veda’nın kelime anlamı, “bilgi” dir ve Sanskritçe “Vid”, yani “bilmek” kökünden gelir. Bu bilgi, yaratılış kadar eskidir ve insanlığın mirasıdır. Bu bilginin herhangi bir ırka, kültüre ya da topluma mal edilmesi mümkün değildir.

Bu bilgi, saygıyla yeniden diriltilmiştir ve Homa Terapi olarak ifade edilir. Bugün bilim çağında yaşamaktayız. Homa terapi, yaradılış sırasında insanoğluna sunulmuş olan ve modern dünyanın sorunlarına çözümler sağlayan “muhteşem-bilim” olarak nitelendirilir. Bu sorunlar nelerdir?

- Toprağın, suyun ve havanın kirliliği
- Fiziksel ve ruhsal hastalıklar
- Bağımlılıklar ve şiddet

Homa’nın anlamı “ateş”tir. Gün doğuşu ve gün batışının biyoritmine göre ayarlanmış olan Agnihotra, Homa Terapi biliminin temel uygulamasıdır. Ters piramit şekilli bakır bir kap içinde küçük bir ateş hazırlanır ve tam güneşin doğuş ve batış anında iki basit Mantra (Sanskritçe duva/ilahi) söylenerek tam bu anlarda Güneş’ten gelen enerjilerle güçlü bir senkronizasyon sağlanır

Güneşten gelen enerjilerle senkronizasyonun sağlanması, atmosferdeki besleyici değerlerin yükselmesini sağlar. Besin değerlerindeki bu yükselme bitkiler, sebzeler ve meyvelerin sağlıklı ve bereketli büyümelerini sağlar, bu sayede yiyecekler ve toplum için şifa sunar.

Biz atmosferi iyileştiririz ve iyileşmiş atmosfer de bizi ve ekosistemimizi iyileştirir. İyileşmiş bir atmosfer içinde zihin huzur bulur ve böylece kendimizi mutlu hissederiz. Bu, bazı objelere sahip olduğumuz zaman hissettiğimizi sandığımız mutluluktan çok farklıdır. Bu mutluluk, koşulsuzdur ve içimizden yükselir.

Böyle iyileşmiş bir atmosferde hastalıklara yatkınlık da azalır. Tam güneşin doğuş ve batış anında açığa çıkan bu enerjiler Agnihotra ateşinden oluşan küllerin içinde hapsolur, bu da onu çok güçlü bir ilaç ve iyileştirici bir araç haline getirir. Bu ilaç, Almanya’da Monika Koch tarafından geliştirilmiştir ve “Kül İlaçları” ya da “Kül Terapi” olarak bilinir.

Atmosferdeki herhangi bir arınma, çevreyi etkilediği kadar zihni de etkiler. Yoga bilimi, Prana (yaşam enerjisi), atmosfer ve zihnin doğrudan birbiri ile ilişkili olduğunu ifade eder. Eğer biz atmosferi ve Prana’yı sürekli arındırırsak zihnimizi de doğrudan arındırırız.

Mutluluğu ve mutsuzluğu zihnimiz aracılığı ile yaşarız. Agnihotra ile arındırılmış bir atmosferde mutsuzluk yok olur ve geriye zihin dolusu bir huzur ve neşe kalır.

Homa Terapi bugün sağlıklı ve doğal ekinler üretmekte kullanılıyor. Bu, Homa Organik Çiiftçilik (Homa Organic Farming) olarak adlandırılmaktadır. Vruksha Ayurveda (Vruksha, “ağaç” anlamına gelir. Örneğin, bitkiler için ayurvedayı kapsar) Vedik bilimine göre bitkiler, besinlerinin %75’ini atmosferden, geri kalan %25’ini ise toprak ve sudan alırlar. Bu nedenle, Agnihotra’nın düzenli uygulanması ile bitkiler sağlıklı büyümeleri için gerekli olan besini sürekli olarak atmosferden elde edebilirler.

Güney Amerika’nın Peru bölgesinde düzenli Agnihotra uygulanan yüzlerce hektarlık bir alan, Peru Devlet Başkanlığı’na bağlı bir tarım uzmanı (agronomist) tarafından bir süre gözlem altına alınarak incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir; şiddetli bitki hastalıklarının görüldüğü alanlarda, dört ay içinde tüm hastalığın yok olduğu ve hektar başına düşen verimin daha önce hiçbir doğal ya da kimyasal tarım yönteminde görülmediği kadar yüksek olduğu tespit edildi. Mahsülün kalitesi, tadı, yapısı, rengi ve hastalık direnci çok büyük oranda gelişim gösterdi. Hasat kayıplarında büyük bir azalma görüldü. Ürünlerin raf ömrü diğer tarım yöntemleriyle elde edilen ürünlerden çok daha uzundu.

Homa Terapi, bağımlılıkların tedavisinde de etkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen Homa Terapi Alkol ve Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı belki de dünyada hastaların alkolü ve uyuşturucu maddeyi bırakmak yönünde büyük bir motivasyona sahip olduğu tek programdır. Bu yoğun olumlu motivasyon, Homa Terapi ile değiştirilen atmosfer sayesinde mümkün olmaktadır. Bu sayede terapistlerin zaman ve emeğinden tasarruf edilirken bir yandan da bağımlılığa geri dönüş eğiliminde de büyük azalma elde edilmektedir. A.B.D.’deki bu program büyük olasılıkla hastaları alkol ve uyuşturucu maddeyi bırakmaları konusunda bu derece motive edebilen tek bilinen programdır. Olumlu motivasyonun artışı, Agnihotra ve diğer ilgili Vedik uygulamaların düzenli uygulanması ile atmosferde elde edilen değişimle doğrudan ilişkilidir. Dahası, tekrar bağımlı olma riski en düşük düzeye inmektedir.

Homa Terapi, zihinden stresi uzaklaştıran bir atmosfer yaratır. Atmosfer sevgiyle dolu hale gelir ve böylelikle şiddeti uzaklaştırır. İnsanlar zor durumlarla daha sakin ve mantıklı şekilde başedebilmeye başlarlar. Günümüzün iyi insanları istekleri dışında öfkeye yenik düşmekte ve kızgınlık dolu tepkiler vermektedir. Bu, pek çok değişik türdeki kirliliğin, özellikle de düşünce kirliliğinin atmosferde yarattığı baskıdan kaynaklanmaktadır.

Mutlu bir zihin, iç cennetimizin krallığına giden yolu örer ve burada tanrısal olanla tam bir bütünleşme sağlanır. Dileğimiz, bizim değil, tanrısal olanın dileğinin gerçekleşmesidir. Bu, Patanjali Yoga Sutralarına göre tüm Yoga uygulamalarının da en temel özü ve amacıdır.Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için:
homa.organic.farming@googlemail.com (Reiner ve Manuela Szcypior’a bu adresten ulaşabilirsiniz)
http://www.homa1.com/http://himalayahomahealing.blogspot.com/http://www.fivefoldpathmission.org/*Reiner Szcypior
Homa Therapy Consultation

Reiner Szcypior 1956 yılında Almanya’da bir pasta şefinin oğlu olarak dünyaya geldi. Satış uzmanı olarak kendi işini yaptı ve 1986-2000 yılları arasında İstanbul’da yaşadı. Homa Terapi’yle ilk kez 1978 yılında Hollanda Bilthoven’de, Carola Waterman‘nın Kriya Yoga Okulu’nda tanıştı. Aynı gece rüyasında bir Yogi hayatına girdi ve Reiner’i kutsadı. Birkaç hafta sonra Reiner İtalya’da Gurudev SHREE VASANT Paranjpe ile tanıştı ve bundan birkaç hafta sonra da Hindistan’a, onu bir ay once rüyasında kutsayan Param Sadguru SHREE Gajanan Maharaj’ın ülkesine gitti. Kalki Avatar adıyla tanınan Param Sadguru, gezegenimizi iyileştirmek için kadim Homa Terapi bilimini yeniden canlandırmıştı. Kalki, Sanskritçe bir kelime olan “kalka” dan gelir ve anlamı “kirlilik”tir. Kalki Avatar, bu dünyayı tüm düşünce kirliliklerinden arındırmak üzere gelmişti. Bu olaydan sonra Reiner ve eşi Manuela’nın amacı gittikleri her yerde Homa Terapi tecrübesini paylaşmak oldu. Her ikisi de son beş yıldır Hindistan’da Homa Terapi’ye dayalı organik tarım projeleri yürüten devlet destekli kurumlarda çalışmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalarda tarım, insan ve hayvan sağlığına dair muhteşem sonuçlar kaydedilmektedir. Güney Amerika’nın sayısız devlet hastanesinde Homa Terapi düzenli bir iyileştirme aracı olarak kabul edilmiştir. Reiner ve Manuela çevremizi ve kendimizi iyileştirmemiz için verilmiş bu muhteşem bilgiyi herkesle paylaşmak üzere Avrupa, Hindistan ve aynı zamanda Turkiye’de seyahat etmektedir. Bu bilgi tamamen ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.
“Bu bilgi bir insanlık mirasıdır ve hepimize aittir. Bizler sadece birer aracıyız ve size ait olan şeyi size geri getiriyoruz. Bir postacı gibi diyebiliriz, mesajınızı hiçbir beklenti duymadan size ulaştırıyoruz. Atmosferi iyileştir ki iyileşen atmosfer de seni iyileştirsin. (Reiner Szcypior)”
Homa Therapy Vedic solution for modern world problems
The science of Homa Therapy comes from the ancient most body of knowledge Vedas. Veda means knowledge. The word Veda comes from the Sanskrit root Vid meaning to know. This knowledge is as old as creation and the heritage of mankind. No one can claim this knowledge exclusively to a particular race, culture or society.
This knowledge is resuscitated by grace and referred to as Homa Therapy. Today we live in the age of science. Homa Therapy is the super science handed down to man at the time of creation providing the solution to our modern world problems. What problems?
- Pollution of soil, water and air.
- Physical as well as mental illnesses
- Addictions and violence
Homa means fire. Agnihotra is the basic process in the science of Homa Therapy, tuned to the bio-rhythm of sunrise-sunset. A small fire is prepared in a copper pyramid, and two simple Mantras are chanted exactly at the moment of sunrise and sunset, & to synchronize with the energies that come from the sun exactly at these moments.
The synchronization with the energies coming from the sun bring about an increase of nutrition in the atmosphere for the plants to maintain a healthy growth and give abundance tasty vegetable and fruits, health food for the society.
We heal the atmosphere and the healed atmosphere heals us and the ecosystem. In such a healed atmosphere the mind gets tranquil and we experience a state of happiness. Not the kind of happiness we think we feel when we fulfill our desires for objects. This happiness is unconditional, it rises from within.
In such a healed atmosphere also the pronenesses to disease is reduced. These healing energies coming from the sun at the moments of sunrise and sunset get looked up in the ashes of the Agnihotra fire which makes it a very powerful medicine and curative agent. This medicines where developed in Germany by Mrs. Monika Koch and came to be known as Ash medicines or Ash Therapy.
Any change in the atmosphere affects changes on the mind as well as changes on the environment. The science of Yoga states that Prana (life energy), atmosphere and mind are connected. If we continually purify atmosphere and prana we purify automatically the mind.
Mind is the medium by which we experience Happiness and Unhappiness. In such a purified atmosphere created by Agnihotra unhappiness leaves and what remains is a mind full of peace and joy.
Homa Therapy today is used to grow healthy and chemical free crops. Here we speak about Homa Organic Farming. According to the Vedic science of Vruksha Ayurveda (Vruksha means tree. e.g. Ayurveda for plants) the plants take 75% nutrition from the atmosphere and the remaining 25% from soil and water. Thus by regular performance of Agnihotra the plants are constantly able to draw from the atmosphere the nutrition required for a healthy growth at all times.
Hundreds of hectares where monitored in the Amazon area of the republic of Peru in South America, by the specialized agronomist connected with the office of the President of Peru, with the following results. In areas with extreme plant diseases it was noticed that in four months all the diseases where eradicated and the production was higher per hectare than any other known method of agriculture, chemical or non-chemical. The quality, taste, texture, colors, disease resistance were much improved. Harvesting losses were reduced. The shelf life was much longer then a crop grown by any other agricultural method.
Homa Therapy helps to cure addictions. The Homa Therapy alcohol and drug rehabilitation program developed in the United States is perhaps the only known program where the person is motivated to leave drugs and alcohol. This increased positive motivation is due to the change in atmosphere affected by Homa Therapy. Thus much of the time and effort of the therapist is saved and the chances of a relapse are reduced. The Homa Therapy program developed in the United States is possibly the only program that is able to deeply motivate people afflicted with drug or alcohol addiction, to get healed from their addiction. The increase in a positive motivation is attributed to the change in the atmosphere due to the regular performance of Agnihotra and related Vedic practices. Further more, the danger of a relapse is thus reduced.
Homa Therapy creates an atmosphere which removes stress from the mind. The atmosphere becomes full of love thus violence is reduced. People are able to deal more calm and reasonable with conflict situations. Good people of today fall prey to anger and react furious without their intention to. It is because of the atmospheric pressure due to pollution of all kinds, especially thought pollution.
A happy state of mind paves the way to the kingdom of heaven within, where a stage comes of total surrender to the divine. Not my but thy will be done. The ultimate aim of all Yoga practices, ‘Ishwarapranidan´ according to Patanjali Yoga Sutras.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen